ഹുവ ഇലാഹി പ്രണയത്തിന്റെ വരികള്‍

  Author : Asrar B.A / അസ്‌റാര്‍ ബി.എ
  Category : Poems | കവിതകള്‍
  Publisher : Expact alive
  Language : Malayalam
  ISBN : 978-93-5566-057-2
  Binding Type : Paper Back
  Publishing Date :
  Edition :
  Number of pages :
  Description : ഇലാഹിയും ഇബാദിയും തമ്മിലുള്ള അചഞ്ചലവും അനന്തവുമായ പ്രണയാനുഭൂതി തൊട്ടുണര്‍ത്തുന്ന വരികള്‍. തന്റെ കണ്ഠനാഡിയേക്കാള്‍ അടുത്തവനോട് ചേര്‍ന്നിരിക്കാനും അവനിലേക്ക് ചെന്ന് ചേരുവാനും ഇബാദിയുടെ ഒരുക്കങ്ങള്‍ക്ക് കൂട്ടാവുന്ന കവിതകള്‍.
  Reviews
  No Review yet